Učlanite se


Ukoliko želite postati članom Nezavisnog sindikata knjižničara Hrvatske, ovdje možete preuzeti pristupnicu. Listić trebate popuniti čitkim rukopisom i dostaviti ga povjereniku Sindikata na vašoj ustanovi koji će zatim pokrenuti postupak učlanjenja. Neke osnovne informacije o članstvu vam donosimo u nastavku:

IV. Članstvo

Članak 8.

Članstvo u Sindikatu je dobrovoljno. Članom se postaje prihvaćanjem Statuta i programa Sindikata, potpisivanjem pristupnice u sindikalnoj podružnici. Član Sindikata može biti i umirovljenik koji nakon odlaska u mirovinu želi zadržati članstvo u Sindikatu.

Članak 9.

Član Sindikata dužan je pridržavati se Statuta Sindikata i svih odluka nadležnih sindikalnih tijela, te aktivno sudjelovati u akcijama Sindikata. Član Sindikata je dužan redovito plaćati članarinu.

Članak 10.

Članstvo u Sindikatu prestaje:

 • svojevoljno istupanjem člana uz pisanu izjavu da više ne želi biti član Sindikata,
 • ako bez valjanog razloga tri mjeseca u tijeku godine nije platio članarinu,
 • ako je odlukom nadležnog tijela isključen iz članstva u Sindikatu.

Članak 11.

Člana Sindikata iz članstva može isključiti povjereništvo podružnice ili Republički odbor, ako je očigledno ili se dokaže da član Sindikata:

 • pronevjerio sindikalnu imovinu,
 • djeluje u organizaciji koja se neprijateljski odnosi prema Sindikatu,
 • odbija sudjelovati ili ometa akcije koje provodi Sindikat.

Nadležni organ Sindikata dužan je članu predati Odluku o isključenju, odnosno odluku o prestanku članstva uručiti u pisanom obliku. Odluku o isključenju iz članstva u Sindikatu donosi sindikalna podružnica, odnosno sindikalna organizacija ako se u provedbenom postupku utvrdi da član Sindikata djeluje suprotno interesima Sindikata i ovog Statuta. Na odluku o isključenju član Sindikata ima pravo podnijeti žalbu Statutarnoj komisiji u roku od 15 dana od dana primitka odluke. Statutarna komisija dužna je donijeti odluku o žalbi člana Sindikata u roku od 60 dana od primitka žalbe. Odluka Statutarne komisije je konačna i izvršna. Članstvo u Sindikatu prestaje danom konačnosti odluke o isključenju.

Članak 12.

Učlanjenjem u Sindikat član stječe slijedeća prava:

 • na zastupanje i sudjelovanje u procesu pregovaranja kod utvrđivanja cijene rada, sigurnosti zaposlenja i ostalih elemenata utvrđenih u kolektivnom ugovoru ili općem aktu ustanove
 • na besplatnu pravnu pomoć u ostvarivanju i zaštiti rada i po osnovi rada,
 • na kredite preko sindikalnih Fondova solidarnosti nakon proteka 90 (devedeset) dana od dana učlanjenja (regulirano posebnim pravilnikom),
 • na stručno usavršavanje i osposobljavanje koje organizira Sindikat,
 • na sudjelovanje u rekreativno-sportskim, kulturnim, zdravstvenim i drugim aktivnostima koje organizira Sindikat,
 • da utvrđuje i prati ostvarivanje usvojenih ciljeva Sindikata,
 • da bude biran i da neposredno sudjeluje u kandidiranju i biranju svog sindikalnog povjerenika i predstavnika u sindikalne organe,
 • da prati rad svih sindikalnih organa i dužnosnika s pravom inicijative za pokretanje njihova opoziva ili smjenjivanja,
 • druga prava koja proistječu iz djelatnosti Sindikata.

Postupak učlanjenja


Poziv za učlanjanje

Poziv svim zaposlenicima u knjižnicama Hrvatske za upis u članstvo Nezavisnosg sindikata knjižničara Hrvatske. Pet članova je dovoljno za formiranje podružnice koja uživa sva zakonska prava. Upisom u članstvo Sindikata stječete:

 • na zastupanje i sudjelovanje u procesu pregovaranja kod utvrđivanja cijene rada, sigurnosti zaposlenja i ostalih elemenata utvrđenih u kolektivnom ugovoru ili općem aktu ustanove
 • na besplatnu pravnu pomoć u ostvarivanju i zaštiti rada i po osnovi rada,
 • na kredite preko sindikalnih Fondova solidarnosti nakon proteka 90 (devedeset) dana od dana učlanjenja (regulirano posebnim pravilnikom),
 • na stručno usavršavanje i osposobljavanje koje organizira Sindikat,
 • na sudjelovanje u rekreativno-sportskim, kulturnim, zdravstvenim i drugim aktivnostima koje organizira Sindikat,
 • da utvrđuje i prati ostvarivanje usvojenih ciljeva Sindikata,
 • da bude biran i da neposredno sudjeluje u kandidiranju i biranju svog sindikalnog povjerenika i predstavnika u sindikalne organe,
 • da prati rad svih sindikalnih organa i dužnosnika s pravom inicijative za pokretanje njihova opoziva ili smjenjivanja,
 • druga prava koja proistječu iz djelatnosti Sindikata.
Upute za osnivanje podružnice

Članak 8.

Članstvo u Sindikatu je dobrovoljno. Članom se postaje prihvaćanjem Statuta i programa Sindikata, potpisivanjem pristupnice u sindikalnoj podružnici. Član Sindikata može biti i umirovljenik koji nakon odlaska u mirovinu želi zadržati članstvo u Sindikatu.

Članak 27.

Radi uspješnije zaštite interesa članstva osnivaju se podružnice Sindikata u skladu s uvjetima i potrebama članstva. Odluku o osnivanju podružnica i prestanku rada podružnice donosi Republički odbor na prijedlog zainteresiranih članova Sindikata.

Članak 28.

Podružnice se osnivaju po principu jedna ustanova – jedna podružnica, ako je u ustanovi najmanje 5 članova koji žele osnovati podružnicu. Ukoliko je ustanova dislocirana na više mjesta, a za to postoje uvjeti unutar podružnice, može se osnovati više odjela i izabrati povjerenike za svaki odjel. Povjerenici unutar takve podružnice izabiru glavnog povjerenika. Ukoliko u ustanovi ima manje od 5 zaposlenih koji žele postati članovi Sindikata, dvije ili više susjednih ustanova mogu osnovati podružnicu.
Podružnica se sastaje po potrebi, a najmanje jednom godišnje.
Podružnica bira povjerenstvo koje se sastoji od povjerenika, zamjenika povjerenika i blagajnika na mandatno razdoblje od 4 godine. Podružnica ima pravo opozvati povjerenika u svakom trenutku, ako se za to izjasni više od 50% članova podružnice. Postupak biranja i opoziva vrši se tajnim ili javnim glasovanjem, ovisno o tome kako se izjasne članovi Sindikata u podružnici. U slučaju štrajka povjerenstvo podružnice vrši ulogu Štrajkačkog odbora podružnice.

Obavijesti za članove


31. prosinca 2019. 13:40

Održan sastanak sindikalnih povjerenika Knjižnica grada Zagreba

17. prosinca 2019. održan je sastanak sindikalnih povjerenika Knjižnica grada Zagreba.


22. studenoga 2019. 20:37

Podrška prosvjetnim radnicima u štrajku

Nezavisni sindikat knjižničara Hrvatske pružio je podršku prosvjetnim radnicima.

Mi, dolje potpisani sindikati i sindikalne središnjice, podržavamo štrajk prosvjetnih radnika te izražavamo radničku solidarnost. U obrazovanje treba ulagati jer nam se obrazovanjem višestruko vraća sve što smo u njega uložili. Javni obrazovni sektor treba biti jedan od prioriteta ove države te ne pristajemo na daljnju diskriminaciju prosvjetnih radnika. Smatramo da je pritisak koji se radi na profesore, učitelje i nastavnike neopravdan s obzirom na ozbiljnost njihove društvene funkcije učitelja i odgojitelja naše djece.

Pozivamo Vladu RH da pristupi pregovorima sa sindikatima u štrajku do postizanja obostrano prihvatljivog rješenja. U trenucima krize i mjera štednje prosvjetni sektor našao se među onima koji su najviše stegnuli remen. Obećano je da će se sve oduzeto vratiti kada ekonomska situacija u zemlji bude bolja. Ovim putem podsjećamo Vladu na to obećanje te poručujemo prosvjetnim radnicima da nisu sami i da smo spremni i na sindikalne akcije podrške i štrajk solidarnosti. Zajedno smo jači. Do ispunjenja zahtjeva!

15. listopada 2019. 13:15

Sindikalni izlet u dvorac Trakošćan i Lepoglavu

Nezavisni sindikat knjižničara Hrvatske u suradnji s turističkom agencijom "Bergman putovanja" za svoje članove organizira sindikalni izlet u dvorac Trakošćan i Lepoglavu. Nakon obilaska dvorca Trakošćan i prezentacije izrade čipke u lepoglavskoj Čipkarskoj školi te posjete Pavlinskom samostanu u Lepoglavi, organizirano je druženje uz roštilj na seoskom gospodarstvu "Grešna pilnica".

Datum izleta: 26. listopada 2019.

Cijena izleta po osobi iznosi 170,00 kn.

Izlet je namijenjen članovima Sindikata, njihovim obiteljima pa i prijateljima. Svi zainteresirani članovi neka se jave svom sindikalnom povjereniku i turističkoj agenciji.


10. srpnja 2019. 7:50

Potpisan Kolektivni ugovor za zaposlene u Narodnoj knjižnici i čitaonici Vlado Gotovac Sisak

9. srpnja 2019. potpisan je Kolektivni ugovor između Grada Siska i NSKH za zaposlene u Narodnoj knjižnici i čitaonici Vlado Gotovac Sisak. Potpisivanju su prisustvovali: gradonačelnica Kristina Ikić Baniček, ravnateljica Dubravka Šurlan, sindikalni povjerenik Ivan Rakarić i predsjednica Sindikata Danijela Petaros Globan.


3. srpnja 2019. 9:12

Održan sastanak sindikalnih povjerenika Knjižnica grada Zagreba

3. srpnja 2019. održan je sastanak sindikalnih povjerenika Knjižnica grada Zagreba u prostorima Multimedijalne dvorane na Dječjem odjelu Gradske knjižnice, Starčevićev trg 4, Zagreb.


11. svibnja 2019. 22:44

Održana Izvanredna skupština Nezavisnog sindikata knjižničara Hrvatske

U petak, 10. svibnja 2019. održana je Izvanredna skupština Nezavisnog sindikata knjižničara Hrvatske.

Prema članku 20. Statuta Sindikata zastupnici Skupštine izabrali su članove Republičkog odbora, Nadzornog odbora i Statutarne komisije.

Republički odbor

 • Ivana Fištrek, Zagreb
 • Sanja Grgić, Vukovar
 • Maja Jurenić, Zaprešić
 • Siniša Nikolić, Zagreb
 • Danijela Petaros Globan, Zagreb

Nadzorni odbor

 • Anita Gjopar, Zagreb
 • Ivan Rakarić, Sisak
 • Gordana Vidović, Čakovec

Statutarna komisija

 • Damir Gašljević, Zagreb
 • Igor Grubišić, Vinkovci
 • Željko Vrbanc, Zagreb

Članovi Republičkog odbora izabrali su između sebe predsjednicu Danijelu Petaros Globan, te potpredsjednika Republičkog odbora Sinišu Nikolića.
Danijela Petaros Globan prema članku 24. Statuta predstavlja i zastupa Sindikat.


24. travnja 2019. 22:20

Održan sastanak sindikalnih povjerenika Knjižnica grada Zagreba

24. travnja 2019. održan je sastanak sindikalnih povjerenika Knjižnica grada Zagreba u prostorima Multimedijalne dvorane na Dječjem odjelu Gradske knjižnice, Starčevićev trg 4, Zagreb. Na sastanku je izabrana nova sindikalna povjerenica KGZ-a gđa. Ivana Fištrek (Gradska knjižnica). Za zamjenicu izabrana je gđa. Virna Frančišković (Knjižnica Tina Ujevića).


15. travnja 2019. 21:10

10. travnja 2019. Asja Grgić podnijela je neopozivu ostavku

Nakon ostavke Asje Grgić na sve funkcije u NSKH od 10. travnja 2019. godine, funkciju predsjednice Republičkog obora vrši potpredsjednica Anita Gjopar.


30. ožujka 2019. 19:00

Održan sastanak sindikalnih povjerenika Knjižnica grada Zagreba

11. ožujka 2019. održan je sastanak sindikalnih povjerenika Knjižnica grada Zagreba.


4. veljače 2019. 20:10

Održan sastanak sindikalnih povjerenika Knjižnica grada Zagreba

4. veljače 2019. održan je sastanak sindikalnih povjerenika Knjižnica grada Zagreba u Knjižnici Tina Ujevića, Ulica grada Vukovara 14., Zagreb. Izabrana je nova sindikalna povjerenica KGZ-a, gđa. Danijela Petaros Globan.


4. veljače 2019. 20:04

Potpisan IV. Dodatak Kolektivnom ugovoru za zaposlene u ustanovama kulture Grada Zagreba

30. siječnja 2019. potpisan je IV. Dodatak Kolektivnom ugovoru za zaposlene u ustanovama kulture Grada Zagreba. Prema dodatku bruto osnovica za obračun plaća u 2019. godinu iznosi 4.068,25 kn. Jednokratne isplate kao što su jubilarne nagrade, božićnica i regres smanjene su na razinu neoporezivoga iznosa.

U nastavku donosimo poveznicu na Pravilnik o porezu na dohodak (Redakcijski pročišćeni tekst, Narodne novine br. 10/17, 128/17, 106/18, 1/19)

 • Potpore zbog invalidnosti radnika do 2.500,00 kuna godišnje
 • Potpore za slučaj smrti radnika do 7.500,00 kuna
 • Jednokratne potpore u slučaju smrti člana uže obitelji radnika do 3.000,00 kuna
 • Potpore zbog neprekidnog bolovanja radnika dužeg od 90 dana do 2.500,00 kuna godišnje
 • Prigodne nagrade (božićnica, naknada za godišnji odmor i sl.) do 2.500,00 kuna godišnje
 • Nagrade radnicima za navršenih 10 godina radnog staža do 1.500,00 kuna
 • Nagrade radnicima za navršenih 15 godina radnog staža do 2.000,00 kuna
 • Nagrade radnicima za navršenih 20 godina radnog staža do 2.500,00 kuna
 • Nagrade radnicima za navršenih 25 godina radnog staža do 3.000,00 kuna
 • Nagrade radnicima za navršenih 30 godina radnog staža do 3.500,00 kuna
 • Nagrade radnicima za navršenih 35 godina radnog staža do 4.000,00 kuna
 • Nagrade radnicima za navršenih 40 godina radnog staža do 5.000,00 kuna

7. studenog 2018. 11:45

Održan sastanak sindikalnih povjerenika Knjižnica grada Zagreba

26. listopada 2018. održan je sastanak sindikalnih povjerenika Knjižnica grada Zagreba u Multimedijalnoj dvorani Odjela za djecu i mladež, Gradska knjižnica, Starčevićev trg 4.


16. listopada 2018. 10:34

Upute za sudionike prosvjeda 20. listopada 2018.

Kao što smo vas već informirali, Savez samostalnih sindikata Hrvatske, Nezavisni hrvatski sindikati i Matica hrvatskih sindikata u subotu, 20. listopada 2018. godine, s početkom u 12 sati, na Trgu Europe u Zagrebu organiziraju prosvjed protiv najavljene mirovinske reforme pod nazivom

(DO)ŽIVI MIROVINU – I TEBE SE TIČE!

U namjeri da i ovaj zajednički prosvjed provedemo što uspješnije, potrebno je da upoznamo sve sudionike s njegovim tijekom te da se svi pridržavaju uputa koje vam u nastavku donosimo.


16. listopada 2018. 10:15

Plakat i letak prosvjeda 20. listopada 2018.

Kao što je najavljivano, u subotu 20. listopada 2018. godine održati će se prosvjed u cilju spriječavanja provedbe Vladinog prijedloga mirovinske reforme.

Važno je da letak dođe do što većeg broja ljudi kako bi se o ključnim zahtjevima informirali prije prosvjeda, ali i u svrhu daljnjih planiranih aktivnosti koje ćemo organizirati u cilju sprječavanja provedbe mirovinske reforme.


3. listopada 2018. 12:45

Informacije vezane uz prosvjed 20. listopada 2018.

U subotu 20. listopada 2018. godine u organizaciji MHS-a, NHS-a i SSSH održati će se prosvjed kao prva od planiranih akcija u cilju spriječavanja provedbe Vladinog prijedloga mirovinske reforme.

Zadaća nam je na vrijeme informirati članstvo s ciljem što boljeg odaziva na isti te vam dostavljamo materijale i molimo vas da dostavljene materijale umnožite i podijelite članovima u svojim podružnicama, istaknete na oglasnim pločama, proslijedite mailom i sl. U narednim danima informirati ćemo o detaljima vezano za dolazak na prosvjed (plakat, letak, upute...)

13. srpnja 2018. 16:46

Potpisan III. Dodatak Kolektivnom ugovoru za zaposlene u ustanovama kulture Grada Zagreba

U zagrebačkoj Gradskoj upravi 9. srpnja 2018. potpisan je III. Dodatak Kolektivnom ugovoru za zaposlene u ustanovama kulture Grada Zagreba kojim im od 1. siječnja 2018. osnovica raste za 3,3 posto, jednokratne isplate kao što su jubilarne nagrade, božićnica i regres smanjene su na razinu neoporezivoga iznosa.


11. travnja 2018. 9:00

Održan sastanak članova Sindikata sa predsjednicom NSKH Asjom Grgić

10. travnja 2018. održan je sastanak članova Sindikata u dvorani Gradske knjižnice na Odjelu za djecu i mladež, Starčevićev trg 4, Zagreb.

Predsjednica sindikata Asja Grgić počela je s prikazom trenutnog stanja u pregovorima za potpisivanje aneksa Kolektivnog ugovora u kulturi.
Prethodni dodatak, odnosno aneks Kolektivnom ugovoru istekao je 31. prosinca 2017. te su 15. siječnja 2018. započeli pregovori o III. Dodatku kolektivnog ugovora, za 2018. godinu.
Pregovori još traju, jer postoje nesuglasice obiju strana na određenom članku Kolektivnog ugovora koji se tiče povišice plaće, jer je Kolektivnim ugovorom propisano povećanje plaće djelatnicima u iznosu od 4,2% u slučaju povećanja punjenja proračuna.

Kolektivni je ugovor inače na snazi do kraja 2019. godine, što podrazumijeva bolju poziciju Sindikata za pregovore.


26. ožujka 2018. 12:55

Poziv na sindikalni sastanak

Poštovane i drage kolegice i kolege, obavještavam Vas da će se u utorak, 10. travnja u 13:00 sati održati sastanak članova Sindikata s predsjednicom Nezavisnog sindikata knjižničara Hrvatske, djelatnicom mreže Marina Držića, Asjom Grgić. Predloženi dnevni red:

1. Pregovori s predstavnicima Grada Zagreba po pitanju potpisivanju aneksa za 2018. godinu - objašnjenje trenutačnog stanja stvari

2. Izbori za predsjednika Sindikata KGZ-a - procedura, kandidati

3. Pitanja i prijedlozi

Ovom prilikom pozivam i sve zainteresirane za mjesto predsjednika sindikata KGZ-a da se prijave prije sastanka, najkasnije do četvrtka 5. travnja 2018. godine, na moju e-mail adresu (ivana.fistrek@kgz.hr) ili na adresu kolegice Anite Gjopar (anita.gjopar@kgz.hr). Napominjem da se poziv na sastanak odnosi i na kolege koji su od 1. siječnja 2018. do danas otišli u mirovinu, a bili su članovi Sindikata, jer bi i oni mogli biti zainteresirana strana za sadržaj koji će se ovom prigodom iznijeti.


12. ožujka 2018. 12:55

Pokrenuta je inicijativa za pregovore o izradi i potpisivanju kolektivnog ugovora za zaposlene u Narodnoj knjižnici i čitaonici Vlado Gotovac Sisak

Nezavisni sindikat knjižničara Hrvatske upućuje inicijativu za pregovore o izradi i potpisivanju kolektivnog ugovora za zaposlene u Narodnoj knjižnici i čitaonici Vlado Gotovac, Rimska ulica 27, Sisak. Pregovarački odbor za naš Sindikat predstavljat će Asja Grgić i Ivan Rakarić.


13. prosinca 2017. 12:55

Sastanak Narodna knjižnica Sisak

12. prosinca 2017. održan je sastanak sindikalne podružnice Nezavisnog sindikata knjižničara Hrvatske "Narodna knjižnica i čitaonica Vlado Gotovac".