Akti sindikata


Statut

Temeljem članka 165. stavak 1. Zakona o radu („Narodne novine“ br. 93/14) i članaka 18. i 21. Statuta Nezavisnog sindikata knjižničara Hrvatske, Skupština Nezavisnog sindikata knjižničara Hrvatske, održana dana 29.5.2015. donosi Statut Nezavisnog sindikata knjižničara Hrvatske

Ovim Statutom utvrđuju se:

  • način djelovanja, ciljevi i djelatnost
  • članstvo
  • organizacija Nezavisnog sindikata knjižničara Hrvatske
  • način izbora i opoziva tijela i ovlaštenja tijela
  • obrazovanje i osposobljavanje
  • informiranje članstva i javnost rada; financijsko i materijalno poslovanje
  • zastupanje i predstavljanje
  • način prestanka organizacije
  • način donošenja i izmjena Statuta i drugih akata i druga pitanja značajna za rad Sindikata

Pravilnici

Odluke

Ivana Fištrek je novoizabrana osoba za sindikalnog povjerenika i osoba ovlaštena za zastupanje sindikalne podružnice Knjižnice grada Zagreba, Zagreb, Trg Ante Starčevića 6.

Danijela Petaros Globan je novoizabrana osoba za sindikalnog povjerenika i osoba ovlaštena za zastupanje sindikalne podružnice Knjižnice grada Zagreba, Zagreb, Trg Ante Starčevića 6.

Goran Gradiček je novoizabrana osoba za sindikalnog povjerenika i osoba ovlaštena za zastupanje sindikalne podružnice Knjižnice grada Zagreba, Zagreb, Trg Ante Starčevića 6.

Kolektivni ugovori


Gradska knjižnica i čitaonica Metel Ožegović Varaždin

Ovim kolektivnim ugovorom utvrđuju se međusobna prava i obveze iz rada i temeljem rada zaposlenika u Gradskoj knjižnici i čitaonici Metel Ožegović Varaždin.

Knjižnica Nikola Zrinski, Čakovec

Ovim kolektivnim ugovorom za zaposlene u Knjižnici "Nikola Zrinski" Čakovec ( u daljnjem tekstu: ugovor) uređuju se prava i obveze potpisnika ovoga ugovora, te prava i obveze iz rada i na osnovi rada zaposlenika u Knjižnici "Nikola Zrinski" Čakovec kojoj je osnivač Grad Čakovec.

Ovim kolektivnim ugovorom za zaposlene u Knjižnici "Nikola Zrinski" Čakovec ( u daljnjem tekstu: ugovor) uređuju se prava i obveze potpisnika ovoga ugovora, te prava i obveze iz rada i na osnovi rada zaposlenika u Knjižnici "Nikola Zrinski" Čakovec kojoj je osnivač Grad Čakovec.

Knjižnice grada Zagreba

Na konferenciji za novinare koja je održana u gradskoj palači Dverce, predstavnici Grada Zagreba, Hrvatskih sindikata djelatnika u kulturi te Nezavisnog sindikata knjižničara Hrvatske obavijestili su javnost o sklapanju Kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama kulture Grada Zagreba.

Ovim kolektivnim ugovorom za zaposlene u ustanovama kulture Grada Zagreba (u daljnjem tekstu: Ugovor) uređuju se prava i obveze potpisnika ovoga ugovora, te prava i obveze iz rada i na osnovi rada zaposlenika u ustanovama kulture kojima je osnivač i vlasnik Grad Zagreb (u daljnjem tekstu: ustanove kulture).

Zakoni i propisi