Besplatna pravna pomoć u ostvarivanju i zaštiti rada i po osnovi rada

Učlanjenjem u Sindikat član stječe pravo na besplatnu pravnu pomoć u ostvarivanju i zaštiti rada i po osnovi rada.

Svaka buduća potencijalna tužba prema odluci Glavnog odbora od 29. veljače 2016. mora biti prethodno podnesena na uvid Glavnom odboru koji će nakon konzultacija sa pravnom službom Matice sindikata Hrvatske ustanoviti ima li osnove za pokretanje tužbe.